Main content

Inhoud

Corona crisis voelbaar bij dierenmishandelaars VanDrie

Nieuws: 30 april 2020
Slacht

De Nederlandse kalf-integratie VanDrie Group, wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen, slacht door de corona crisis nog slechts drie tot vier dagen per week in plaats van vijf. De grootste afnemer, de horeca, is zo goed als weggevallen. VanDrie ziet daarmee 40% van de totale omzet van zo’n 2,2 miljard euro wegvallen en zal daardoor op rode cijfers afstevenen voor 2020. Eigenlijk zou het bedrijf nog minder moeten slachten, maar daarmee zouden ze de hele keten doen wankelen. 1

Structureel dierenleed bij VanDrie

In 2018 bracht Animal Rights een schokkende undercoverreportage naar buiten uit het kalverslachthuis in Hasselt. Daaruit bleek dat de dieren systematisch mishandeld werden met elektrische prikkelaars en het penschiettoestel. De dieren werden aan de oren en staart getrokken, gestampt en zelfs met water natgespoten om de intensiteit van elektrische schokken te vergroten.

In februari 2020 bracht Franse dierenrechtenorganisatie L214 nieuwe schokkende beelden naar buiten van dierenmishandeling het VanDrie slachthuis in Sobeval, Frankrijk. De beelden lijken eens te meer duidelijk te maken dat de misstanden bij VanDrie geen incidenten zijn, maar structureel plaatsvinden.

Eis sluiting vestigingen Hasselt en Sobeval

Animal Rights vraagt nog steeds om sluiting van de vestiging in Hasselt en daagde het slachthuis voor de rechter. L214 eist sluiting van de vestiging in Sobeval.

Animal Rights heeft een petitie lopen voor het sluiten van alle slachthuizen waar de organisatie dierenleed filmde.

Miljoenenstrop dreigt voor VanDrie

VanDrie zegt niet zomaar alle kalverhouderijen en melkveehouderijen die zij als integrator controleren te kunnen stopzetten. Met het wegvallen van de verkoop aan restaurants en catering in heel Europa, hoopt VanDrie op steun van Europa om het miljoenenverlies gedeeltelijk op te vangen. “Het is de plicht van Europa om in te zetten op alternatieven die positief zijn voor dieren, het klimaat en de menselijke gezondheid. Financiële steun aan de veehouderij - die verantwoordelijk is voor dierenleed, klimaatopwarming en pandemieën- dient dan ook niet te gebeuren om het voortbestaan van deze gruwelindustrie te garanderen, maar om deze industrie te beëindigen en uit te kopen. Er moet ingezet worden op plantaardige alternatieven die dierenlevens redden, duurzaam zijn en beter voor onze eigen gezondheid.”, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

Financiële steun aan de de veehouderij - die verantwoordelijk is voor dierenleed, klimaatopwarming en pandemieën- dient dan ook niet te gebeuren om het voortbestaan van deze gruwelindustrie te garanderen, maar om deze industrie te beëindigen en uit te kopen.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vraag kalfsvlees ingestort: Overschot aan kalveren

Door de afgenomen vraag naar kalfsvlees, worden er veel minder dieren geslacht en blijven er kalveren over. Doordat de dieren bij de boer blijven, komen er bijkomende kosten bij kijken. Daarbovenop kunnen melkveeboeren in de problemen komen met de Nederlandse fosfaatwetgeving als de kalveren op het bedrijf blijven en de boer niet over de nodige fosfaatrechten beschikt. 1

Het blijven opvangen van de kalveren wordt steeds moeilijker omdat de prijsdaling voor kalfsvlees zich verder blijft doorzetten, benadrukt VanDrie. 2

Verkoop kalfsvellen keldert

De productie van VanDrie gebeurt vooral in Nederland en België, terwijl de export vooral naar Frankrijk, Italië en Duitsland gaat. Modemerken in Italië en Spanje kopen amper tot geen kalfsvellen, een nevenproduct van de kalfsvleesproductie.

Overproductie wordt ingevroren

De overproductie wordt momenteel ingevroren. Het is niet uitgesloten dat er daar tegen limieten aangelopen zal worden, omdat er concurrentie is op de opslagmarkt met onder meer andere vleesproductenten en de frietindustrie.

Financiële domper

De directie bevestigde dat 2020 een zwaar financieel jaar wordt, dat nog jarenlang voelbaar zal zijn. Er wordt ook gevreesd dat ‘luxe’-producten door de recessie minder aantrekkelijk zullen worden en de verkoop dus moeilijk weer naar omhoog zal gaan.

Eind 2020 blijkt uit de jaarverslagen over 2019 dat het de twee grote kalfsvleesintegraties VanDrie Group en Denkavit Internationaal financieel al minder goed ging dan in 2018. 1 De VanDrie Group zag de omzet nog wel met bijna 8% stijgen naar € 2,4 miljard. Het resultaat daalde echter, zowel voor als na belasting. De winst na belasting daalde met 16% naar € 77,3 miljoen. Vooral hogere kosten drukten het resultaat. Bij Denkavit Internationaal daalden de resultaten over de hele linie. De omzet daalde van € 646 miljoen naar € 621 miljoen, terwijl de winst omsloeg in verlies. In 2018 was de winst na belasting nog € 10,4 miljoen, in 2019 rapporteerde de onderneming een verlies van € 8,4 miljoen.
Ze denken de coronacrisis wel zonder continuïteitsproblemen door te komen, maar verwachten toch forse klappen op te lopen schrijven ze in de toelichting bij hun jaarverslagen over 2019. VanDrie verwacht daarnaast in Nederland een krimp van 10 tot 15% in dieraantallen op relatief korte termijn.

De corona crisis is dan ook een uitgelezen kans om deze industrieën uit te kopen in plaats van nieuw geld te pompen in achterhaalde industrieën die verantwoordelijk zijn voor het creëren van broeihaarden voor nieuwe epidemieën en slapende zoönosen.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Transitie naar plantaardige samenleving

Animal Rights benadrukt dat de enige oplossing voor alle structurele problemen binnen de veehouderij, inzetten is op een transitie naar plantaardige eitwitten in onze samenleving. De overheid en Europa moeten hieraan hun steentje bijdragen. De corona crisis is dan ook een uitgelezen kans om deze industrieën uit te kopen in plaats van nieuw geld te pompen in achterhaalde industrieën die verantwoordelijk zijn voor het creëren van broeihaarden voor nieuwe epidemieën en slapende zoönosen.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer