Main content

Inhoud

Animal Rights sleept Hasselts horror-slachthuis VanDrie voor rechter

Nieuws: 16 oktober 2019
Slacht

In december 2018 bracht Animal Rights opnieuw schokkende beelden naar buiten uit een Vlaams slachthuis. Op de undercoverbeelden is te zien hoe de runderen in het slachthuis VanDrie in Hasselt worden mishandeld terwijl ze in doodsangst verkeren. Animal Rights heeft nu via haar advocaat een strafklacht neergelegd lastens VanDrie België NV en de onbekende, directe daders van de dierenmishandeling. Dit is, na de slachthuizen van Tielt en Izegem , het derde slachthuis dat Animal Rights vanwege grove dierenmishandeling voor de rechter brengt. Campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert vastberaden: "Animal Rights eist dat zowel het slachthuis als de individuele daders zich voor de rechter moeten verantwoorden vanwege verschrikkelijke dierenmishandeling".

UPDATE

Op dinsdag 7 maart 2023 vond de inleidende agendazitting van de strafzaak tegen kalverslachter VanDrie plaats in de correctionele rechtbank van Hasselt. De pleitdatum werd vastgelegd en zal plaatsvinden in de correctionele rechtbank van Hasselt op 5 september 2023.

Op 17 juni 2022 besliste de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg Limburg in Hasselt over de zaak: De dierenmishandelaars bij VanDrie en het verantwoordelijke slachthuis VanDrie zullen worden voor dierenmishandeling doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Hasselt.

Dit is na Tielt en Izegem, het derde slachthuis dat Animal Rights voor de rechter sleept. We willen dat zowel het slachthuis als de daders zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vreselijke en illegale mishandelingen

Uit de Animal Rights beelden is gebleken dat er sprake is van misselijkmakende, illegale mishandelingen . Zo worden er routinematig elektrische schokken toegediend: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Sommige dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Verder is ook te zien hoe de angstige runderen worden geslagen, aan de staart en de oren worden getrokken en geschopt. De dieren die zich verzetten worden mishandeld met het pneumatisch penschiettoestel. Het is duidelijk zichtbaar dat er angst, paniek en stress heerst bij de runderen.

Rechtszaak tegen slachthuis VanDrie

Een onderzoeksrechter is inmiddels aan de zaak toegewezen en Animal Rights verwacht dat deze de verdachten zal identificeren en verhoren en huiszoeking zal verrichten bij het VanDrie slachthuis. Hoe dan ook meent Animal Rights dat de verdachten, inclusief betrokken werknemers, hun opzichters en de eindverantwoordelijken binnen het bedrijf, voor de gruwelijke daden strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. Animal Rights heeft er vertrouwen in dat het gerechtelijk onderzoek voldoende bezwaren aan het licht zal brengen lastens VanDrie zodat zij verwezen kunnen worden naar de correctionele rechtbank. De raadsman van Animal Rights, Omar Souidi, zal tijdens de zitting de definitieve sluiting van het slachthuis eisen.

Deze beelden zijn geen uitzonderingen, dit is de bittere realiteit voor de dieren die lijden achter de gesloten deuren van slachthuizen

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Dierenmishandeling is strafbaar

Daders van dierenmishandeling kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van 52 euro tot 2.000 euro. Dierenmishandeling wordt in België strafbaar gesteld onder, onder meer, artikel 1 van de Dierenwelzijnswet. Artikel 1 van de ‘Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’ zegt: “Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een verminking, een letsel, of pijn ondergaat.” 1

Verder maken de handelingen getoond in de Animal Rights beelden ook inbreuken uit op de bepalingen van de ‘Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden.’ In Hoofdstuk 1, punt (2) van deze verordening wordt bijvoorbeeld gesteld: “Bedrijfsexploitanten of bij het doden van dieren betrokken personen dienen de nodige maatregelen te nemen om pijn te vermijden en angst en spanning en lijden tijdens het slacht- of dodingsproces zoveel mogelijk te beperken …” 2

Steeds meer mensen kiezen voor plantaardige alternatieven. Het is een kwestie van tijd tot slachthuizen definitief tot het verleden behoren.

Susan Hartland, Animal Rights

Eis tot sluiting

Na het naar buiten brengen van de beelden werd VanDrie tijdelijk gesloten. Animal Rights meent dat het bedrijf VanDrie, gezien zij dermate zware dierenmishandeling aan de dieren heeft laten toebrengen, definitief gesloten dient te worden. 
Animal Rights, opgericht met het doel om het dierenleed in de wereld tegen te gaan, voelde zich moreel genoodzaakt om deze schokkende beelden openbaar te maken om op die manier de maatschappij te confronteren met het afgrijselijke dierenleed dat toegebracht wordt door de verdachten.

Kies dierenleedvrij - kies plantaardig

Met dit onderzoek vraagt Animal Rights opnieuw aandacht voor het leed van dieren in de vlees- en zuivelindustrie. De dierenrechtenorganisatie wil in de eerste plaats mensen aanmoedigen om te kiezen voor een plantaardig dieet waarvoor geen enkel dier hoeft te lijden en te sterven.

Dat een plantaardige levensstijl al even in de lift zit, bewijst steevast dat het industriële veelandschap geen toekomst heeft. Directrice Susan Hartland beaamt dat: "Steeds meer mensen kiezen voor plantaardige alternatieven. Het is een kwestie van tijd tot slachthuizen definitief tot het verleden behoren."

Lees hier meer over plantaardige alternatieven voor rundvlees

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer