Main content

Inhoud

Schokkend nieuws: Het Duitse horrorlab LPT mag terug open

Nieuws: 27 augustus 2020
Dier­proeven

Het smerige proefdierlabo LPT in Duitsland dat begin dit jaar vanwege de barbaarse omstandigheden haar deuren moest sluiten, heeft toestemming gekregen om terug open te gaan. De schokkende beelden en video's van SOKO Tierschutz en Cruelty Free International van oktober vorig jaar uit het Duitse horrorlab LPT onthulden de afschuwelijke levensomstandigheden van apen, katten, honden en konijnen die dagelijks werden gemarteld.

Jen Hochmuth: “De horrorverhalen uit dit proefdierlab bewijzen dat inspecties een falende maatregel zijn en hoe cruciaal undercoverbeelden zijn om dierenleed daadwerkelijk aan te pakken. Zo lang dat dierproeven door de beugel kunnen zal er ontzettend veel dierenleed zijn.”

Zo lang dat dierproeven door de beugel mogen zal er ontzettend veel dierenleed zijn.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Verschrikkelijke beelden tonden de bittere realiteit van proefdierlabo’s

Na beschuldigingen van dierenmishandeling moest het omstreden Duitse proefdierlaboratorium LPT in Mienenbüttel in februari 2020 sluiten. Volgens beschuldigingen hebben medewerkers niet alleen systematisch dieren gemarteld, maar ook het studieverloop vervalst - en daarmee mogelijk mensenlevens in gevaar gebracht.

Een van de meest verontrustende beelden die uit dit horrorlab naar voren kwamen, waren die van een groep apen die aan de muur waren vastgeketend door een metalen nekbrace en hun doodsangst uitschreeuwden toen de giftigheidstests werden uitgevoerd. Op de beelden is zelf te zien hoe een medewerker opzettelijk een aap met de kop tegen het deurraam slaat. Andere beelden toonden dode katten in vuilniszakken en honden die bloedend achtergelaten werden om in hun eigen vuiligheid te sterven na een afgelopen toxiciteitsproef.

Teken onze petite voor voor de stopzetting van de honden- en kattentesten

Link met België en Nederland

In dit proefdierslachthuis worden primaten, katten, honden en konijnen gebruikt om giftigheidstests uit te voeren voor farmaceutische, industriële en agrochemische bedrijven van over de hele wereld. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat de proefapen in het Duitse labo al meer dan 20 jaar lang aangeschaft worden via de apenimporteur Hartelust in Tilburg.12 In November vorig jaar zijn maar liefst 76 apen van het beruchte Duitse proefdiercentrum LPT naar de Nederlandse apenhandelaar Hartelust vervoerd. “De apen werden gewoon van de ene hel naar de andere gebracht. We roepen de minister op om de dieren die nu in de Tilburgse apenloods zitten te herplaatsen. Alsof ze niet al genoeg hebben mee gemaakt”, betreurt Hochmuth.

Minister Schouten reageerde op Kamervragen over de georganiseerde handel in proefapen vanuit Nederland: "De commerciële activiteit van een bedrijf in Nederland heeft geen enkele invloed op de kabinetsambitie om in Nederland het aantal dierproeven op apen te verminderen." Het is bizar dat de minister het aantal apenexperimenten in Nederland drastisch verminderd en vervolgens de grootste apenhandelaar van Europa geen strobreed in de weg legt. We willen dat de apenhandel wordt stopgezet.

Animal Rights heeft ook vastgesteld dat dit lab akelige proeven met apen voor twee Belgische farmabedrijven uitvoerde: Ablynx en argenx BVBA.34 Terwijl Ablynx woesndagavond op het nieuws bekend gemaakt heeft dat ze de samenwerking met het Duits labo stopzetten is argenx BVBA minder vastberaden. Animal Rights organiseerde protest bij argenx BVBA. "We kunnen ons dan ook afvragen of de bedrijven hun samenverking met LPT hervatten of voortzetten", aldus Hochmuth.

Het is onmogelijk om die kloof tussen wetgeving en uitvoering inzake proefdierbescherming te dichten in een industrie die zonder bedenkingen dieren pijn angst en stress bezorgd.

Jen Hochmuth, Animal Rights

De rechten van dieren worden niet beschermd

De schrijnende beelden die in het geheim in het lab zijn vastgelegd, veroorzaakten internationale verontwaardiging. In oktober vorig jaar werd een officieel onderzoek ingesteld. Na een politieonderzoek kreeg het LPT twee weken de tijd om alle dieren in het testlaboratorium aan derden over te dragen.

Maar tragisch genoeg heeft het laboratorium, net buiten Hamburg in Mienenbuettel, ondanks de inspanningen van meerdere dierenrechtengroeperingen, na een uitspraak van een rechtbank in Hamburg zijn werkzaamheden mogen hervatten. Volgens de gerechtelijke autoriteiten zijn er bij het LPT een nieuwe directeur, een nieuwe dierenwelzijnsambtenaar en een nieuwe dierenonderzoeker aangesteld. Animal Rights is er van overtuigd dat de proefdieren geen of weining verbetering van deze aanpassingen zullen voelen: “De horrorverhalen uit deze proefdierlabo’s tonen dat inspecties een falende maatregel zijn en hoe cruciaal undercoverbeelden zijn om dierenleed daadwerkelijk aan te pakken”, aldus Jen Hochmuth.

Elk jaar worden in Vlaanderen bij meer dan de helft van de proefdierlabo’s inbreuken vastgesteld op de wet van de bescherming van proefdieren. En hierbij is er alleen nog maar sprake van de labo’s die daadwerkelijk gecontroleerd worden. In 2016 werden inbreuken vastgesteld in 28 van de 42 geïnspecteerde labo’s, in 2017 was dat het geval in 24 op 43 labo’s, in 2018 in 21 op 39 labo’s en in 2019 in 25 op 42 labo’s. 1 Volgens de Europese regelgeving moet jaarlijks tenminste één derde van alle laboratoria gecontroleerd worden zodat alle labo’s minstens één keer om de drie jaar controle krijgen. Volgens Animal Rights zijn deze maatregelen sowieso louter ‘greenwashing’ in het systeem van uitbuiting en doen inspecties als het erop aan komt niets voor proefdieren.

Lees ook: Wat gebeurt er achter gesloten labodeuren

Hochmuth: "Het is onmogelijk om die kloof tussen wetgeving en uitvoering inzake proefdierbescherming te dichten in een industrie die zonder bedenkingen dieren pijn angst en stress bezorgd. Zo lang dat dierproeven door de beugel kunnen zal er ontzettend veel dierenleed zijn." Daarom pleit Animal Rights ook voor de volledige vervanging van dierproeven door innovatieve ethische onderzoeksmethoden.

Het is onze missie om te tonen dat er geen dilemma is, omdat dierproeven geen noodzakelijk kwaad zijn. Het is een keuze tussen goede wetenschap en zinloze wreedheid. En goede wetenschap is proefdiervrij. Daarom is Animal Rights ook gestart met de nieuwe campagne Animal Free Science om over de laatste dierproefvrije ontwikkelingen te informeren. We lobbyen bij politici en bedrijven om de verouderde wetgeving aan te passen en om meer fondsen voor proefdiervrij onderzoek vrij te maken.

Stop dodelijke experimenten op honden en katten TEKEN NU DE PETITIE Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer