Main content

Inhoud

China

China is wereldleider in de bontproductie. Pas in 2013 werden voor het eerst officiële rapporten gepubliceerd over de Chinese bontindustrie. De recentste cijfers zijn afkomstig van CLIA, the China Leather Industry Association. In 2014 werden in China 60 miljoen nertsenpelzen, 13 miljoen vossenpelzen en 14 miljoen wasberenpelzen geproduceerd.

nertsenfok

De Chinese nertsenfokkerijen verschillen qua opzet weinig van de Europese nertsenfokkerijen. Zowel Chinese als Europese fokkers pretenderen zich te houden aan ‘de aanbevelingen van de Raad van Europa’.1 Deze ‘aanbevelingen’ zijn niet omgezet in dwingende wetgeving, noch in China, noch in de Europese regelgeving.

Naast nertsenbont wordt in China ook vossen- en wasberenbont geproduceerd. De correcte benaming is eigenlijk ‘wasbeerhondenbont’. Chinees wasbeerhondenbont wordt verkocht onder de naam ‘Asiatic raccoon’ (Aziatische wasbeer). Maar het bont is afkomstig van wasbeerhonden. Wasbeerhonden zijn roofdieren die sterk op wasberen lijken, maar ze behoren tot een andere familie, meer bepaald de hondachtigen. De bontindustrie verkiest de benaming ‘wasbeer’ boven ‘wasbeerhond’, om te voorkomen dat potentiële kopers een associatie zouden maken met de hondachtigen die ze kennen als hun geliefde huisdieren.2

Megafokkerijen

Vossen en wasbeerhonden worden in China gefokt in kleine draadgazen kooien op megafokkerijen. Het zijn wilde dieren, die ernstig lijden onder het leven in gevangenschap. Ze ontwikkelen stereotiep en zelfverminkend gedrag. Jonge wasbeerhondjes op fokkerijen sterven ten gevolge van zwakheid of ziekte, of worden vaak ook doodgebeten door angstige en gefrustreerde moederdieren.

Uitvalcijfers bij wasbeerhonden zijn niet bekend. Als de dieren een paar maanden oud zijn, worden ze gedood. Meestal gebeurt dat door anale elektrocutie, maar het is ook niet ongebruikelijk om dieren simpelweg dood te slaan. Vervolgens worden ze gevild. Het komt regelmatig voor dat dodingsmethoden slecht uitgevoerd worden en dieren nog leven tijdens het villen.