Main content

Inhoud

Enorme overwinning voor wilde dieren – import jachttrofeeën verboden

Nieuws: 29 januari 2024
Jacht

Vorige week keurde het Belgische Parlement unaniem een wetsvoorstel van minister Zakia Khattabi goed dat de import van jachttrofeeën van bepaalde soorten zal verbieden.1 Dit bijna twee jaar na de goedkeuring van de resolutie waarin het Parlement opriep een dergelijk importverbod door te voeren.

Na jarenlang samenwerken met verschillende organisaties en met verschillende parlementsleden zien we nu dat het vele werk zijn vruchten afwerpt. Schedels, huiden, poten, hoorns en andere lichaamsdelen van onder andere leeuwen, jachtluipaarden en neushoorns kunnen nu blijven waar ze thuishoren: op of aan het dier zelf.

Met steun van de Belgische bevolking

Dat de Belgische bevolking achter dit verbod staat is al meerdere keren bewezen. Een Ipsos enquête uit 2020 uitgevoerd door Humane Society International had als resultaat dat 91% van de belgen tegen trofeejacht is en 88% een importverbod op de invoer van jachttrofeeën steunt. In 2022 overhandigde Animal Rights een petitie met 37.000 handtekeningen aan minister Zakia Khattabi.

Dieren hebben rechten

Het importverbod is voornamelijk goedgekeurd met het oog op het beschermen van de biodiversiteit. Animal Rights wijst er echter op dat het ook een overwinning is voor de rechten van de individuele dieren. Dieren zijn geen instrumenten en verdienen het niet om te eindigen als trofee. Hoewel het verbod enkel de import van lichaamsdelen van bepaalde soorten verbiedt, maakt het voor die individuen al het verschil tussen leven en dood.

Jarenlange strijd

De unanieme goedkeuring van de resolutie was het resultaat van vele jaren inzet. Animal Rights vecht al vele jaren onverbiddelijk door tegen de barbaarse trofeejacht.

Deur open naar andere importverboden

België zet zich met dit importverbod opnieuw op de kaart als voortrekker in dierenrechten. Animal Rights hoopt bovendien dat dit de deur zal openzetten naar het verbieden van andere onethische praktijken zoals de import van bont en levende kreeften.

Het verbod zal pas officieel van kracht worden nadat het is bekrachtigd en afgekondigd door de Koning en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.