Main content

Inhoud

Updates

Plant Power
Vegetarisme voldoende om dieren niet te laten lijden? Ontkracht! Nieuws: 5 november 2020 Plant Power ontkracht argumenten tegen plantaardig eten. In dit artikel: 'vegetarisme is voldoende om dieren niet onnodig te laten lijden en doden’.
Animal Rights
Panda’s kijken Nieuws: 4 november 2020 Vijftien jaar was Ouwehands Dierenpark bezig om reuzenpanda’s naar Nederland te krijgen. Premiers Kok, Balkenende en Rutte lieten zich gewillig voor dat karretje spannen. Sinds april 2017 worden Wu Wen en Xing Ya dan eindelijk als een soort kermis freakshow tentoongesteld. Ambassadeurs van hun soort heet dat.
Dier­proeven
Stop de handel met wilde apen en stop dierproeven Nieuws: 3 november 2020 Meer dan over 114,800 handtekeningen zijn verzameld. Miljoenen levende wilde dieren worden legaal rond de wereld verhandeld en in feite is COVID-19 een extra reden om met deze wrede handel te stoppen.
Slacht
Oneindig lijden voor kippen in de vleesindustrie Nieuws: 3 november 2020 Het leven is een hel voor ‘vleeskuikens': Van geboorte tot dood is het leven van industriële vleeskuikens vooral een lijdensweg. Doorgefokt op vleesgroei, geboren zonder hun moeders, gehuisvest op kleine oppervlaktes, ledematen breken bij het vangen en in kratten proppen voor transport en vervolgens slachten we ze op een wijze die aantoonbaar faalt in de bedwelming.
Slacht
Undercover: Animal Rights montre l'agonie des poules à l'abattoir Nieuws: 3 november 2020 Animal Rights montre de nouvelles images d’un abattoir belge. Cette fois, les images étaient prises à l'abattoir de poulets de chair Nollens, en Flandre orientale, à Kruishoutem. Les images tristes sont avant tout une mise en accusation de l'"attachement" vivant des animaux à la chaîne d'abattage et de l'étourdissement électrique par bain d'eau qui est appliqué.
Slacht
Undercover: The suffering of chickens inside Flemish slaughterhouse Nieuws: 3 november 2020 Animal Rights once again releases sad footage from a Flemish slaughterhouse. This time it concerns meat chicken slaughterhouse Nollens in the East-Flemish town of Kruishoutem. The footage is an indictment of the live 'attaching' of animals to the slaughter line and the electric waterbath stunning that is used. Animal Rights director Susan Hartland explains: "We see how a chick hanging upside down avoids both the waterbath and knife. It witnesses how the fellow chicks are electrocuted and their throats cut. The chick is then pulled out of the slaughter line and the throat is cut in full consciousness'.
Slacht
Undercover: das Leiden von Hühnern in einem belgischen Schlachthof Nieuws: 3 november 2020 Animal Rights bringt erneut Bilder aus einem belgischen Schlachthof. Diesmal wurden sie beim Masthühnerschlachter Nollens im ostflämischen Kruishoutem hergestellt. Die traurigen Bilder sind in erster Linie eine Anklage gegen das lebende 'Anhängen' von Tieren an die Schlachtlinie und die elektrische Wasserbadbetäubung. Animal Rights Kampagnenkoordinatorin Els Van Campenhout, erklärt: "Wir sehen, wie ein kopfüber hängendes Küken dem Wasserbad und dem Messer ausweicht, und zugucken muss , wie Artgenossen mit einem Stromschlag getötet und ihnen die Kehle durchgeschnitten wird. Das Küken wird dann aus der Schlachtlinie gezogen und der Hals bei vollem Bewusstsein durchgeschnitten".
Slacht
Undercover: Vleeskuikens lijden in Vlaams slachthuis Nieuws: 3 november 2020 Animal Rights brengt opnieuw slachthuisbeelden naar buiten. Deze keer zijn ze gemaakt bij vleeskuikenslachter Nollens in het Oost-Vlaamse Kruishoutem. De trieste beelden zijn in de eerste plaats een aanklacht tegen het levend ‘aanhangen’ van dieren aan de slachtlijn en de elektrische waterbadverdoving die wordt toegepast.
Slacht
Rechtszitting OVP konikpaarden Nieuws: 2 november 2020 Animal Rights maakt bezwaar tegen de afgifte van paardenpaspoorten voor deze dieren uit de OVP om ze te slachten. De uitspraak is donderdagmiddag om 16:00.
Jacht
Utrecht doodt duizenden spreeuwen Nieuws: 1 november 2020 Sinds 1980 is de populatie spreeuwen in heel Noord- en West-Europa gehalveerd. De provincie Utrecht verleent toestemming tot afschot.

Pagina's